کاربر آسمان آسمانی

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: کاربر ثبت نام شده
وبسایت:

فعالیت توسط آسمان آسمانی

امتیاز: 41,060 امتیاز (رتبه بندی #8)
سوالات: 6 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 19
آمار امتیازدهی: 2,084 سوال, 1,996 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4,002 امتیازات مثبت, 78 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...