کاربر بارانا

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: کاربر ثبت نام شده
وبسایت:

فعالیت توسط بارانا

امتیاز: 440 امتیاز (رتبه بندی #330)
سوالات: 6 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 8 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 13 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
...