کاربر ویدا چیتگر

عضوی به مدت 11 ماه
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
وبسایت:

فعالیت توسط ویدا چیتگر

امتیاز: 16,610 امتیاز (رتبه بندی #21)
سوالات: 0
پاسخ ها: 248 (4 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 13
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 57 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 59 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 260 امتیازات مثبت, 20 امتیازات منفی
...