کاربر chichak

عضوی به مدت 1 سال
عنوان کاربری: کاربر ثبت نام شده
وبسایت:

فعالیت توسط chichak

امتیاز: 800 امتیاز (رتبه بندی #168)
سوالات: 4
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 5
آمار امتیازدهی: 49 سوال, 5 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 54 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 9 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
...