کاربر morvarid 2

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: کاربر ثبت نام شده
وبسایت:

فعالیت توسط morvarid 2

امتیاز: 16,760 امتیاز (رتبه بندی #20)
سوالات: 5 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 30
آمار امتیازدهی: 974 سوال, 669 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,478 امتیازات مثبت, 165 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 12 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...