کاربر nima

عضوی به مدت 2 سال
عنوان کاربری: کاربر ثبت نام شده
وبسایت:

فعالیت توسط nima

امتیاز: 980 امتیاز (رتبه بندی #144)
سوالات: 9
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 9
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 10 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 13 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 57 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...